Utbildning

Kontinuerlig utbildning av anställda är viktigt för att upprätthålla kompetensen hos alla medarbetare på ett företag. Därför är det viktigt med kontinuerlig utbildning. Vi skräddarsyr utbildningspaket efter det behov som finns på respektive företag. Utbildning kan genomföras i våra egna lokaler, eller på annan ort, allt efter våra kundens behov och önskan.

- Vilka behov har just ert företag? 

Exempel på utbildningar:

  • Regler för automatiskt brandlarm
  • Regler för utrymningslarm
  • Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110
  • SBA
  • Brandskydd i BR

Kontakta oss för mer information!