Räkna ut spänningsfallet över kablarna


Blixtljus och sirener är specificerade för ett visst spänningsområde. En ständigt återkommande fråga är hur långa kablarna från strömförsörjningen till larmdonet kan vara. Detta går relativt enkelt att räkna ut med nedanstående formel.

R = (Specifik resistivitet* x längd) / area

*Specifik resistiviteten hos koppar vid rumstemperatur (20°C) är ca: 0,018 ohm/mmper meter kabel. Denna ökar med ca. 0,4% per grad C om du vill göra beräkningen på extremt kalla resp. varma installationer.

 

Ett praktiskt exempel

Vi skall installera en Fulleon Roshni RoLp siren och vill räkna ut det maximala avståndet mellan strömförsörjningen och sirenen.

Ur databladet för sirenen kan vi läsa att strömförbrukningen är 16 mA och spänningsmatningen kan vara 9-28 VDC.

Vi använder en 24 VDC strömförsörjning som klarar 1 A.

Anslutningen mellan strömförsörjningen och Roshni sirenen sker med 0,14 mm2 kablar.

Vi kan snabbt räkna ut att det maximala tillåtna spänningsfallet i ledarna är 15 V (vi matar med 24 VDC och minsta tillåtna spänning på sirenen är 9 VDC så med andra ord  24-9=15).

Strömmen som sirenen behöver är 16 mA vilket enligt Ohm's lag ger att det maximala motståndet i kabeln får vara:

R=U/I  ===> 15 V/16 mA = 937,5 Ohm. 

Använder vi sedan formeln R = (Specifik resistivitet* x längd) / area och bryter ut "längden" resulterar detta i följande formel (vid en omgivningstemperatur på 20°C)

Längd = (R x area)/Specifik resistivitet =
==> (937,5 x 0,14)/0,018 =7291,6 meter.

Dessa 7291,6 m måste dock divideras med två eftersom strömmen går genom såväl "+" som "-" ledaren, vilket resulterar i att det faktiska avståndet i meter mellan siren och strömförsörjning får vara 3646 meter.