Ljusets dämpning med färgade linser

Ofta vill man ha olika färger på blixtljuset för att tydligt signalera olika varningar när det optiska larmet löser ut.

Olika färger på blixtljus är bra för att tydligt signalera olika typer av varningar när ett optiskt larm löser ut.

Färgade linser betyder vanligtvis:

  • Vit "Påkallad uppmärksamhet"
  • Orange “Varning, forsätt med stor uppmärksamhet”
  • Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart”
  • Grön “Allt är okej, fortsätt som vanligt”
  • Blå “En lokalt utformad varning”
  • Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart”

 

Ofta utrustas blixtljus med färgade linser för att skapa variation samt underlätta förståelsen för betydelsen av varningen. Viktigt att notera, en färgad lins minskar/ökar ljusstyrkan på ett blixtljus.

För att underlätta, har vi tillsammans med en av våra leverantörer, tagit fram en tabell. I tabellen nedan visas enkelt förändringen av ljusflödet vid applicering av en färgad lins.

Tillbehör, färgade linser