Utrymning

Vi har flera olika typer av sirener och blixtljus speciellt anpassade för utrymningslarm.

Utrymning

Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar.

Blixtljus och kombinerade enheter

Om utrymningslarmet har som syfte att varna för brand så måste även dessa enheter vara godkända enligt den nya EU standarden EN 54-23. Läs mer om standarden i avsnittet för blixtljus för brand eller i avsnittet fakta om larm.

Förslag på enheter, med röd och vit blixt, som passar bra i utrymningslarm

  • DB1 - Enkel enhet med både röd och vit blixt under samma lins
  • DB1S - Enkel enhet med både röd och vit blixt samt även en siren
  • DB2 - Enhet med dubbla linser för att tydligt visa att larmdonet har röd och vit blixt
  • DB2S - Enkel enhet med både röd och vit blixt under samma lins kombinerat med en separat standardsiren
  • DB3S - Enhet med dubbla linser för att tydligt visa att larmdonet har röd och vit blixt kombinerat med en separat standardsiren