Industri

Vi har många olika enheter anpassade för användning i industriella miljöer. Både sirener, blixtljus och kombinerade enheter.

Sirener

Vi har flera olika typer av sirener anpassade för industri. Enheternas ljudstyrka varierar mellan 105 dB och 127 dB. Syftet med en siren är att den skall höras av alla som vistas i utrymmet. Normalt brukar man säga att sirenens ljudnivå därmed bör ligga ca 10dB över den normala ljudnivån i de specifika utrymmet/området för att de skall vara möjligt att höra den. För av veta vad sirenen behöver ha för ljudstyrka bör man man därmed utgå från hur hög ljudnivå som är normalt för utrymmet.

Man behöver även ta hänsyn till att sirenens ljud­nivå dämpas beroende på avståendet till enheten. De avgör hur många sirener som kan vara lämpligt att använda om man vill att sirenen skall kunna höras i hela utrymmet. I avsnittet fakta om larm, i den här broschyren, kan ni läsa mer om detta samt där finns även en tabell som visar hur mycket ljudstyrkan minskar när avståndet till enheten ökar.

 

Förslag på sirener som passar bra att använda i industriella miljöer

  • ASM
  • Nexus
  • Motorsirener
Blixtljus

I utrymmen där det kan vara svårt att höra sirener pga hög ljudnivå, hörselhandikapp eller annan orsak kan de vara bra att komplettera sirenen med en visuell signal i form av ett blixtljus för att säkerställa att alla har möjlighet att uppfatta signalen/varningen.

Vi har många olika typer av blixtljus som passar för användning i industriella lokaler.

Om man väljer ett blixtljus med en färgad lins för att tydligt signalera olika typer av varningar så bör man känna till att den färgade linsen kan medföra ett bortfall i ljusstyrkan. Mer om detta finns att läsa i avsnittet fakta om larm.

Om blixtljuset skall användas för varning av brand så måste enheten vara godkänd enligt EU standarden EN 54-23. Standardens syfte är att uppnå full täckning i hela utrymmet samt att på ett enhetligt sätt kunna visa och jämföra blixtljusens kapacitet. Blixtljus som är godkända enligt standarden EN54-23 har ett täckningsområde specificerat i produktdokumentationen. Läs mer om standarden i avsnittet fakta om larm i denna broschyr eller beställ vår separata EN54-23 guide som även innehåller lite tips och trix samt en installationsguide som kan vara behjälplig vid val av enheter och dess placeringar för att kunna uppnå fullständig täckning i hela utrymmet.

 

EN 54-23 godkända blixtljus finner ni i avsnittet brand.

Förslag på blixtljus som passar bra att använda i industriella miljöer

  • LED100
  • LD400/401