Utrymningslarm

Larmdon (blixtljus, sirener och kombinerade enheter) speciellt anpassade för utrymningslarm där en röd vit blixt ofta önskas. Finns allt från kompakta enheter till större kombinerade enheter med integrerad siren. Utrymning kan behövas på grund av att en brand utbrutit men även vid gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara.

Väggmonterat blixtljus DB1

DB1 är ett rödvitt blixtljus som ger en hög effektivitet men har en låg strömförbrukning. Enheten är kompakt och enkel att installera. Produkten passar bra at…

Väggmonterad kombinerad enhet DB1S

Kombinerat blixtljus och siren som passar bra i utrymmen som kräver båda. Enheten har en hög effektivitet men en låg strömförbrukning. Finns många olika typer…

Väggmonterat utrymningsblixtljus DB2

DB2 ger en hög effektivitet men med en låg strömförbrukning. Enheten är kompakt och enkel att installera. Produkten passar bra att använda i många olika insta…

Väggmonterad kombinerad utrymningsenhet DB2S

Kombinerat blixtljus och ljudalarm som passar bra i utrymmen som kräver båda. Enheten har en hög effektivitet men en låg strömförbrukning. Finns många olika t…

Väggmonterad kombinerad utrymningsenhet DB3S

Kombinerat blixtljus och ljudalarm som passar bra i utrymmen som kräver båda. Enheten har en hög effektivitet men en låg strömförbrukning. Finns många olika t…

Trippelbox X198/X199 trippelbox

Denna enhet går även att beställa med röd siren och röd bas.

Separata anslutningar till blixt och sirén för oberoende kontroll.

Alternerande blixt, röd/vit…