Trådlöst larmdonssystem

NYHET: Trådlöst larmdonssystem som kan användas enskilt- eller som komplement tillsammans med ett befintligt brandlarmsystem genom en I/O enhet. Används vid brand, utrymning eller annan varning.

Systemet baseras på en tryckknapp som fungerar som basstation tillsammans med minst ett larmdon. I ett system kan upp till 255 trådlösa enheter i form av blixtljus, sirener, I/O enhet eller kombinerat larmdon samt tryck-knappar kopplas samman. 

Vi tagit fram hela 8 stycken potentiella marknader! Då får vi inte missa att poängtera vilket bra komplement det trådlösa systemet är vid strömavbrott i näst intill alla miljöer, inne & ute.

Info - SV  Quick set-up Guide  Info - ENG

 

Trådlös larmknapp WCP - Larmknapp

Det trådlösa larmdonssystemet kräver minst en tryckknapp parkopplad med 1–154 larmdonsenheter i form av blixtljus, siren, kombinerad larmdonsenhet eller I/O-mo…

Trådlöst blixtljus WNB100 - Blixtljus

Trådlösa WNB100 ger en hög effektivitet men med en låg strömförbrukning. Enheten är kompakt och enkel att installera. Produkten passar bra att använda i många …

Trådlös siren WNS100 - Siren

Trådlösa WNS100 är en kraftfull liten siren med brett användningsområde. Finns i rött och vitt utförande.

Används tillsammans med minst en larmknapp som fun…

Trådlöst kombinerad larmdon WNSF100 - Kombinerat larmdon blixt/siren

Trådlöst kombinerad larmdon med blixt och siren. Kompakt larmdonsenhet, lätt att installera och har låg strömförbrukning.

Den höga basen har IP65, vilket gö…

Trådlös I/O modul WIOM - Trådlös I/O modul

WIOM är en trådlös I/O modul som möjliggör att använda vårt trådlösa larmdonssystem tillsammans med ett permanent/befintligt larmsystem. I/O modulen är lätt at…

Exempel på systemets fördelar:

 • Öppet system
 • Enkel installation
 • Stark räckvidd, > 1000 meter vid fri sikt
 • Mobilt system
 • IP65, larmdonen klarar utomhusmiljö
 • Blixtljus, sirener och kombinerade larmdon
 • I/O enheter = möjligt att använda med befintligt larmsystem.
 • Telefon-app skapar kontroll och översikt
 • Enorm flexibilitet!

Exempel på marknader:

 • Byggarbetsplatser
 • Traditionellt svåra lokaler
 • Dynamiska objekt
 • Utrymning/ inrymning i skolor
 • Infraprojekt
 • K-märkta byggnader
 • Hissar
 • Offentliga byggnader