Larmsändare

Larmsändare Secure Bridge 2

Secure Bridge 2 har utgått från leverantör - kontakta oss för mer information om ersättningsprodukt. 

Secure Bridge är lämplig för överföring av larm och meddelanden från många typer av larmsystem. Man kan t.ex. koppla en brandlarmsanläggning som använder ESPA444 protokollet till serieporten samtidigt som en inbrottslarmanläggning använder IPbaserat protokoll via en IP-port.

Alla tillkopplade larmtyper kan dirigeras till olika mottagare beroende på kundens behov.

Secure Bridge är utrustad med två IP-portar, varav en vanligtvis används för redundant larmöverföring till larm-centralen.

Den andra IP-porten kan bland annat användas för fjärrstyrning av brand- och inbrottslarmsystem där auktoriserad servicepersonal kommer åt AddSecure Link, vilket är ett privat nätverk och en säker IOT-kommunikationsplattform.

Andra användningar för Secure Bridge i kombination med AddSecure Link är larmstyrd överföring av ljud och bild.

Kontaktperson

Mikael Eriksson

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.

Strömförsörjning Inbyggd 230 VAC
Dimensioner 220x210x65 mm (BxHxD)
Batteri 30 timmars reservdrift

AddSecure

Vi är glada över att från hösten 2018 samarbeta med AddSecure. Genom samarbetet erbjuder vi nu larmsändare med tillbehör!

AddSecure har valt att göra det så tryggt som möjlig…

Läs mer om leverantören