BCXP40-Di

BCXP40-Di BCXP40-Di

En kamera anpassad för områden som kräver explosionsklassade enheter t ex olja och gas applikationer.

Här hittar du mer information om produkten bland annat datablad, certifieringsdokument och installationsanvisningar m.m.