Larmknappar

Larmtryckknappar med skyddslock eller manuella larmknappar med en krossbarglaskiva för anslutning till brandlarmsslingor. Dessa larmknappar används oftast  inom industrin, i kommersionella lokaler eller i bostäder.

Larmknapparna finns även för installation i explosionsfarliga utrymmen i Ex klassat utförande