Detektorer

Detektorer för t.ex brandlarm. I utbudet hittar du produkter för att detektera bränder, rök, flammor etc.

IR flamdetektor UniVario FMX5000 IR

UniVario FMX5000 IR upptäcker flammor mycket snabbt. En speciell sensorkombination och en intelligent utvärdering sorterar bort industribetingade faktorer, sås…

UV flamdetektor UniVario FMX5000 UV

FMX5000 UV flamdetektor reagerar på optisk strålning och analyserar specifika eldspektra. Flamdetektorn övervakar områden där snabb utveckling av öppna lågor k…

Standardvärmedetektor UniVario WMX5000

WMX5000 är konstruerad för att upptäcka öppen eld med hastigt stigande temperatur, såsom lättantändliga fasta ämnen, vätskor och gaser. Den reagerar omedelbart…

Värmedetektor - för höga temperaturer UniVario WMX5000 FS

WMX5000 FS värmedetektor har specialkonstruerats för områden med temperaturer upp till 850°C. Dess frikopplade värmesensor gör den enkel och flexibel att monte…

PIR 7000 Branddetektor

Branddetektor, mer information kommer inom kort!

Värmesensor HD1 Detektor värmesensor

Värmesensor för applikation i Ex-miljö på onshore och offshore installationer.

Exempel på utrymmen: 

  • Turbin rum
  • Lack-boxar
  • Process industrier
  • Raffi…