Kombinerade larmdon, var och när?

I utrymmen där det kan vara svårt att höra en siren på grund av exempelvis hög ljudnivå eller hörselhandikapp, kan det vara bra att komplettera med ett visuellt larmdon i form av ett blixtljus.