Kraftfulla larmdon för industriell miljö

Vi har kraftfulla blixtljus, sirener och kombinerade larmdon för industriella miljöer!

Sirener

Vi har flera olika typer av sirener anpassade för industriell miljö. Enheternas ljudstyrka varierar mellan 105 dB och 127 dB. Syftet med en siren är att den ska höras av alla som vistas i utrymmet. Därför bör en sirens ljudstyrka ligga ca 10 dB över den normala ljudnivån i det specifika utrymmet eller området. För att veta vilken ljudstyrka en siren behöver ha i en viss miljö, är alltid första steget att ta reda på den normala ljudnivån i det aktuella området.

När omgivningens ljudnivå är fastställd, är nästa steg att kartlägga hur stor räckvidd sirenen behöver ha. En sirens ljudnivå dämpas beroende på avståndet till enheten. Avståndet avgör därför hur många sirener som kan vara lämpligt att använda för att täcka ett helt utrymme. På vår sida “Fakta, tips & trix”, finns ytterligare information samt en tabell som visar hur mycket ljudstyrkan minskar när avståndet ökar.

Blixtljus

För att säkerställa att alla har möjlighet att uppfatta en varningssignal, kan en siren kompletteras med ett optiskt larmdon. Därför är blixtljus att föredra i miljöer med hög ljudnivå eller utrymmen där personer med nedsatt hörsel befinner sig.

Vi erbjuder många olika typer av blixtljus som passar för användning i industriella lokaler.

Blixtljus med färgad lins är ett bra alternativ för att
särskilja olika situationer då en varning behöver utfärdas. Vad som är viktigt att känna till är att färgade linser kan medföra ett bortfall av ljusstyrkan. Mer information finns att läsa i avsnittet på vår sida "Fakta, tips & trix". 

Se alla blixtljus  Se alla sirener 

Se alla kombinerade enheter 

Fakta, tips & trix