Säkerhetsmässa 15-16 mars

Sectech – en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet. Mässans två dagar 15-16 mars, är fullt schemalagda med utställning, seminarier och säkerhetsbankett, vilket kommer locka fackfolk från hela Norden.

Fortsätt läs hela →